Mr Buggy 3 – FAQ

Publikujemy nasze odpowiedzi na Wasze pytania dotyczące przebiegu Mistrzostw i aplikacji Mr Buggy 3. Będziemy stale uzupełniać FAQ o nowe pytania i odpowiedzi.