Nagrody

pula_nagrod_tc14

Regulamin przyznawania nagród w Mistrzostwach Polski w Testowaniu Oprogramowania TestingCup 2014.

1. Pula nagród w Mistrzostwach Polski w Testowaniu Oprogramowania wynosi 44 000 zł brutto. W tym 18 000 zł brutto to nagrody pieniężne, a 26 000 zł brutto to bony na udział w szkoleniach organizowanych przez 21CN Radosław Smilgin.
2. Nagrody zostają przyznawane zgodnie z pkt 6 Regulaminu Mistrzostw.
3. Zasady przyznawania nagród w kategorii „Najlepszy zespół testerski”
a) Drużyna, która zajmuje I miejsce otrzymuje nagrodę pieniężna w wysokości 6000 zł (2000 zł/zawodnik) oraz 9000 zł w bonach na udział w szkoleniach (3000 zł/zawodnik)
b) Drużyna, która zajmuje II miejsce otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 4500 zł (1500 zł/zawodnik) oraz 6000 zł w bonach na udział w szkoleniach (2000 zł/zawodnik)
c) Drużyna, która zajmuje III miejsce otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł (1000 zł/zawodnik) oraz 4500 zł w bonach na udział w szkoleniach (1500 zł/zawodnik)
4. Zasady przyznawania nagród w kategorii „Najlepszy zawodnik indywidualny”
a) Zawodnik, który zajmuje I miejsce otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł oraz 3000 zł w bonach na udział w szkoleniach
b) Zawodnik, który zajmuje II miejsce otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł oraz 2000 zł w bonach na udział w szkoleniach
c) Zawodnik, który zajmuje II miejsce otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz 1500 zł w bonach na udział w szkoleniach
5. Każda nagroda jest imienna i nie można jej odsprzedać, oddać ani przekazać innej osobie w żadnej formie. W szkoleniu (będącą nagrodą) może wziąć udział tylko osoba, która nagrodę zdobyła.
6. Bony szkoleniowe uprawniają do uczestnictwa na wszystkich szkoleniach organizowanych przez 21CN Radosław Smilgin (lista szkoleń wraz z cennikiem i terminarzem dostępna jest na stronach testerzy.pl oraz ITtraining). Bon nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu w czasie trwania szkolenia.
7. Bony szkoleniowe nie uprawniają do udziału w egzaminach organizowanych przez 21CN Radosław Smilgin.
8. Bony szkoleniowe można zrealizować do dnia 4 czerwca 2015r.
9. Jeżeli wybrane do dnia 4 czerwca 2015r. szkolenie nie zostanie zorganizowane z przyczyn niezależnych od 21CN Radosław Smilgin, istnieje możliwość przedłużenia czasu na zrealizowanie nagrody, ale tylko do czasu kiedy wybrane szkolenie odbędzie się.
10. Istnieje możliwość dopłaty różnicy między wartością wybranego szkolenia a kwotą nagrody (z bonu), jeżeli jego koszt przewyższa wartość nagrody (bonu).
11. W przypadku wyboru szkolenia, którego koszt jest niższy niż wartość nagrody (bonu), nie zostanie zwrócona różnica w gotówce ani w żadnej innej postaci.
12. W przypadku gdy kwota nagrody (bonu) na to pozwala można uczestniczyć w więcej niż jednym szkoleniu.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *