Call for Papers TestingCup 2016

Chcesz zostać Mówcą konferencji TestingCup 2016 i wystąpić w Katowicach?

Zgłoś się do nas z propozycją prelekcji.

Podczas IV edycji TestingCup chcemy skoncentrować się na „rzemiośle testowania” i mówcy z tego obszaru w poniższych tematach będą preferowani:
[ulist style=”2″]
testowanie eksploracyjne
testowanie w oparciu o listy kontrolne, heurystyki i idee testowe
time-boxing w testowaniu
umiejętność robienia notatek
testowanie techniczne
wsparcie narzędziowe dla testowania manualnego
testowanie w Scrum, Kanban, DevOps, Lean i innych współczesnych metodach rozwoju oprogramowania
nowe idee dla testowania oprogramowania
[/ulist]

 

Specjalny obszar: testowanie gier

Jeśli pracujesz zawodowo w tym obszarze zapraszamy do zgłaszania się z prezentacjami.

Nie skreślimy jednak żadnego mówcy jeśli pojawi się z innym interesującym tematem. Wasze prace zostaną ocenione przez Komisję Programową, a ocena zostanie Wam przekazana bez względu na wynik.

Zgłoszenie powinno zawierać:
[ulist style=”3″]
proponowany format: 45-minutowa prezentacja lub 4-godzinny warsztat
informację czy prezentacja może zostać zaprezentowana w języku angielskim
opis prezentacji – od 200 do 500 słów
materiał wideo prezentujący fragment wystąpienia mówcy* – nie mniej niż 5 min.
krótką notkę biograficzną
zdjęcie w wysokiej rozdzielczości
niestandardowe wymagania techniczne do przeprowadzenia prelekcji (jeśli są).
[/ulist]

*wideo może pochodzić z innej konferencji, z dowolnej prezentacji, może być nagrane kamerką w pustym pokoju (nagranie może np. zostać wrzucone na youtube.com w trybie prywatnym).

Wymóg nagrania wideo dotyczy przede wszystkim osób, które nie mają wielu doświadczeń w prowadzeniu prezentacji na konferencjach.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń, czekamy na nie do 22 stycznia!

testingcup@testingcup.pl