Nagrody

pula_nagrod-2015

Regulamin przyznawania nagród w Mistrzostwach Polski w Testowaniu Oprogramowania TestingCup 2015.

1. Pula nagród w Mistrzostwach Polski w Testowaniu Oprogramowania wynosi 42 240 zł brutto. W tym zł 26 400 brutto to nagrody pieniężne, 15 840 zł brutto to bony na udział w egzaminach organizowanych przez 21CN Radosław Smilgin. Podatek od przyznania nagród w wysokości 10% opłaca Organizator i zostanie on potrącony od wyżej wymienionych kwot.
2. Nagrody zostają przyznawane zgodnie z Regulaminem Mistrzostw.
3. Zasady przyznawania nagród w kategorii „Najlepszy zespół testerski”
a) Drużyna, która zajmuje I miejsce otrzymuje nagrodę pieniężna w wysokości 12 000 zł (4000 zł/zawodnik) oraz 3600 zł w bonach na udział w egzaminie (1200 zł/zawodnik)
b) Drużyna, która zajmuje II miejsce otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 4500 zł (1500 zł/zawodnik) oraz 3600 zł w bonach na udział w egzaminie (1200 zł/zawodnik)
c) Drużyna, która zajmuje III miejsce otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł (500 zł/zawodnik) oraz 3600 zł w bonach na udział w egzaminie (1200 zł/zawodnik)
4. Zasady przyznawania nagród w kategorii „Najlepszy zawodnik indywidualny”
a) Zawodnik, który zajmuje I miejsce otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł oraz 1200 zł w bonach na udział w egzaminie
b) Zawodnik, który zajmuje II miejsce otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł oraz 1200 zł w bonach na udział w egzaminie
c) Zawodnik, który zajmuje III miejsce otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł oraz 1200 zł w bonach na udział w egzaminie
5. Każda nagroda jest imienna i nie można jej odsprzedać, oddać ani przekazać innej osobie w żadnej formie. W egzaminie (będącą nagrodą) może wziąć udział tylko osoba, która nagrodę zdobyła.
6. Bony uprawniają do uczestnictwa w egzaminach organizowanych przez 21CN Radosław Smilgin (ISTQB, REQB, IBUQ, IQBBA lub ITCQF). Bon nie pokrywa kosztów dojazdu.
7. Bony można zrealizować do dnia 4 czerwca 2016r.
8. W przypadku wyboru egzaminu, którego koszt jest niższy niż wartość nagrody (bonu), nie zostanie zwrócona różnica w gotówce ani w żadnej innej postaci.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *