Mr Buggy 3 – demo

Do Mistrzostw już coraz bliżej. Przedstawiamy aplikację Mr Buggy 3 – demo oraz zestaw informacji dla zawodników TestingCup 2015.

 

Mr Buggy 3 – demo

Aplikacja dostępna jest pod adresem:

https://www.dropbox.com/s/axuqr8seh1lcmgc/MrBuggy3%20DEMO.exe?dl=0

Do pobrania aplikacji nie jest konieczne zakładanie konta dropbox.

 

Cel aplikacji Mr Buggy 3 – demo

  1. Każdy zawodnik TestingCup musi uruchomić aplikację Mr Buggy 3 na komputerze, który docelowo będzie używał podczas zawodów (dotyczy osób z własnym sprzętem). Chodzi o uzyskanie pewności, że uczestnicy będą w stanie zainstalować / uruchomić aplikację podczas imprezy.
  2. Każdy lider i zawodnik indywidualny powinien zobaczyć jak działa aplikacja i jak zgłaszane są defekty. Po znalezieniu defektu w przykładowym zadaniu należy nacisnąć przycisk „ZGŁOŚ DEFEKT” i na kolejnym ekranie określić do jakiej (jednej) kategorii należy defekt. Należy również dodać opis w dowolnym, ale zrozumiałym formacie.

[UWAGA!] Aby zadanie zostało zaliczone, defekt MUSI być zreprodukowany na koncie lidera. Nie ma połączenia między wersją członka zespołu a wersją lidera zespołu.

  1. Każdy lider i zawodnik indywidualny musi upewnić się, że ikonka „połączenie z siecią” ma kolor zielony, który oznacza, że udało się nawiązać połączenie z siecią.

 

Właściwa aplikacja Mr Buggy 3 zostanie użyta podczas rundy „Eliminacje” celem wyłonienia Finalistów. Runda „Eliminacje” ma na celu wyłonienie zawodników i drużyn kwalifikujących się do rundy „Finał”. Runda „Finał” ma na celu wyłonienie zwycięzców Mistrzostw w kategorii indywidualnej i drużynowej. Liczba miejsc w rundzie „Finał” jest ograniczona do 10 drużyn i 10 zawodników indywidualnych. W przypadku miejsc ex aequo skład „Finału” może zostać rozszerzony.

 

Wizualizacje aplikacji

Wersja dla lidera i dla zawodnika indywidualnego.

wiz1

Wersja dla członka drużyny

wiz2

Prosimy o zgłaszanie na adres testingcup@testingcup.pl wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w działaniu oprogramowania Mr Buggy 3 oraz w samym zadaniu i w procesie raportowania defektów. Jeżeli pojawią się wątpliwości odnośnie działania samego oprogramowania, prosimy o kontakt.

Wasze uwagi, zgłoszenia i potencjalne defekty przyjmowane będą do 20 kwietnia.

 

Loginy dla użytkowników

Drużyny:
czlonek11 – lider
czlonek12 – członek drużyny
czlonek13 – członek drużyny

Zawodnik indywidualny: zawodnik1

Hasło dla wszystkich kont: 123456

 

Wymagania na uruchomienie aplikacji Mr Buggy 3

Minimalne wymagania sprzętowe:

– procesor 1 GHz

– 512 MB pamięci RAM

– .NET Framework 4.5.

 

Wymagania na system operacyjny (jeden z poniższych):

– Windows Vista SP2

– Windows 7 SP1

– Windows 8

– Windows 8.1.

 

Ważne informacje dla uczestników

Runda „Eliminacje” polega na znajdywaniu defektów w zadaniach w aplikacji Mr Buggy 3. Testom nie podlega sama aplikacja Mr Buggy 3.

Raporty defektów oraz raport testów mogą zostać stworzone w języku polskim lub angielskim. Raporty w innych językach nie będą oceniane.

W rundzie „Eliminacje” raportowanie defektów odbywa się przy pomocy aplikacji Mr Buggy 3. Funkcja ta jest wbudowana w aplikację.

Klasyfikacja generalna zostanie ustalona na podstawie sumy punktów za zgłoszone defekty.

  • Punkty są przypisane do każdego zadania (od 1 do 4 punkty)
  • Zdobycie punktów jest możliwe tylko przy spełnieniu reguł: w aplikacji Mr Buggy 3 uruchomionej na wersji lidera albo zawodnika indywidualnego zostanie zreprodukowany dany defekt ORAZ zostanie poprawnie wskazana kategoria defektu. Dodatkowo wymagany jest zrozumiały i poprawny raport defektu.
    W przypadku niewypełnienia jednej z reguł za zadanie przyznawany jest punkt ujemny (-1 pkt).
    W przypadku braku udzielenia odpowiedzi punkty nie są przyznawane.
  • Osobną kategorią w ramach zgłoszeń kategorii defektów jest „Inny”. Wskazanie tej kategorii oznacza, że udało się znaleźć defekt spoza zdefiniowanych kategorii. Uznajemy, że został znaleziony defekt niecelowo wprowadzony do zadania. Jeśli zostanie on zaznaczony to, za rzeczywisty defekt otrzyma się 5 punktów, jednak jeśli defekt nie istnieje, albo nie da się go zreprodukować to zostanie odjętych 10 punktów.

W przypadku braku połączenia podczas TestingCup zawodnicy indywidualni oraz liderzy zespołów są zobligowani do poinformowania o tym Organizatorów. W przypadku braku takiej informacji mogą zostać naliczone dodatkowe punkty ujemne (-5 pkt).

Organizator podejmie wszystkie próby, aby testowane podczas Mistrzostw aplikacje działały na komputerach zawodników, ale nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie komputera lub też niemożność uruchomienia aplikacji będącej podstawą testów.

Zabronione jest używanie debugerów i dekompilatorów. W przypadku korzystania z niedozwolonego sprzętu lub oprogramowania, osoby lub drużyny biorące w tym procederze udział zostaną zdyskwalifikowane.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z regulaminem: http://testingcup.pl/regulamin-2015/

Zachęcamy do czytania strony wiadomości, gdzie publikujemy dodatkowe informacje o przebiegu TestingCup: http://testingcup.pl/category/news/

 

[UWAGA!] Wersja Mr Buggy 3 – demo jest jedynie wersją demonstracyjną i nie ma pełnej funkcjonalności oraz może zawierać defekty. Wersja udostępniona podczas TestingCup będzie się różnić od wersji demo.